Österleden blommar till sommaren

I sommar kommer parken längs Österleden i Landskrona att blomma. Det är avdelningen för stadsmiljö på Landskrona stad som håller på att anlägga den över 800 meter långa blomsterängen.

Grävmaskinen tar bort grässkiktet där blomsterängen kommer anläggas. Foto: Landskrona stad

Blomsterängen kommer att sträcka sig från Ringvägen ner till rondellen 33 lågor vid Regeringsgatan.

– Det blir så vitt jag vet den längsta blomsteräng som anlagts med den här typen av fröer i Sverige, berättar Siv Degerman från stadsmiljöavdelningen.

Idag, 7 maj, påbörjas arbetet med att ta bort grässvålen på ytan där ängen ska anläggas. Efter det läggs ny växtjord på och fröerna sås in. Det är en ett-årig blomsterförblandning, så kallade anuellfröer, från Pictorial Meadows som används till ängen.

Exempel blomsteräng Exempel blomsteräng

– Under säsongen kommer utseendet att variera, förklarar Siv, varefter de olika fröerna i blandningen blommar. Exempel ser du på bilderna ovan hur blomningen kan se ut under olika perioder av sändongen.

Även Glumslöv, Häljarp och Asmundstorp kommer att få ängar anlagda.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén