Översvämningar i samband med töväder

Om du har vatten i källaren bör du se efter vad som är orsaken. Är det ett rör som börjat läcka eller är det smältvatten som tränger in?

Skaffa en pump som kan få bort vattnet i källaren. Tag sedan kontakt med ditt försäkringsbolag. De förmedlar kontakt med entreprenörer som hjälper till att sanera efter vattenskador. Pumpar går både att köpa och hyra, sök på nätet eller på gulasidorna. Ibland kan även räddningstjänsten hyra ut pumpar. Förebyggandetips går att läsa på räddningstjänstens hemsida.

När kommer räddningstjänsten och pumpar bort vatten?

När översvämningen innebär en fara för liv eller när samhällsviktiga funktioner som sjukhus, äldreboenden elstationer eller liknande är hotade kommer räddningstjänsten ut med sin utrustning och pumpar bort vattnet.
 
Larmnumret 112 ska bara användas i brådskande fall där människors liv eller hälsa står på spel eller vid olyckor.

Är det problem med vatten och avlopp vänligen kontakta NSVA;s jour telefon 010-4909800, kontorstid 010-4909700

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén