Parkeringsplatsen Jäntan delvis avstängd 12-15 juni

jantanpinfostor.jpg

Landskrona stad är i färd med att planera för ny bebyggelse på kvarteret Jäntan. Tanken är att skapa plats för bostäder och handelsändamål på den yta som idag är parkeringsplats. Nu genomför vi en undersökning av marken.

Jäntan är en viktig pusselbit för att stärka sammanhanget i kvartersstrukturen och utgör en entré in till centrum.

För att undersöka markförhållandena för kommande bebyggelse behöver en så kallad geoteknisk utredning genomföras. Under den tiden behöver vi stänga en del av parkeringen inom kvarteret Jäntan, måndag 12 juni till och med torsdag 15 juni 2017.

Vi hänvisar till parkeringarna som finns tillgänglig längs Österleden och på Skeppsbrokajen.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén