Påtaglig nedgång i våldsbrottsligheten

Antalet anmälda misshandelsfall utomhus har i år halverats i jämförelse med samma period förra året. Även antalet butiksrån och personrån fortsätter att minska.

– Vi har under flera år arbetet aktivt för att minska antalet misshandel utomhus och nu börjar vårt arbete bära frukt, säger närpolischef Mats Karlsson. Antalet anmälda misshandelsfall utomhus har i år halverats i jämförelse med samma period förra året. Detta gör att vi nu ligger under Skånesnittet när det gäller antalet anmälda våldsbrott per 100 000 invånare.  Även antalet butiksrån och personrån fortsätter att minska.

– En stor del av framgången ligger i Polisen och Landskrona stads samarbete kring de brottsförebyggande frågorna. Den lokala polisen i Landskrona har sedan våren 2008 kraftigt utökat antalet poliser i yttre tjänst, från 15 till 48 vilket har medfört helt andra möjligheter till synlighet och tillgänglighet. Bland mycket annat bidrar också Landskrona stads systematiska arbete med ordningsvakter och fältarbetare på gator och torg, säger Torkild Strandberg.

Av den totalt anmälda brottsligheten i Landskrona utgör kategorierna brott mot alkohollagen, narkotikabrott, vapenbrott och vissa trafikbrott hela 23 %. Dessa kategorier benämns lokalt för ”polisinitierade” eftersom upptäckten av dem i stor grad är beroende av att polisen är aktiv och upptäcker dem.

– Till skillnad för övrig brottsstatistik är det positivt med en hög andel ”polisinitierade” brott. Det visar på att vi har en aktiv polis, säger trygghetssamordnare Annika Wågsäter.

De brott som ökar i antal är stöldbrotten och då framför allt cykelstölder och stöld ur och från motorfordon.

– Totalt sett är det mycket positiva siffror. De satsningar vi har vidtagit för att minska våldsbrottsligheten kommer att fortsätta och vi har påbörjat ett gemensamt arbete för att minska antalet cykelstölder, säger säkerhetschef Mats Persson.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén