Patientsäkerhetsberättelse 2015

Omsorgsförvaltningen har genom medicinskt ansvarig sjuksköterska, MAS, och medicinskt ansvarig rehabilitering, MAR, färdigställt patientsäkerhetsberättelsen för 2015.

I berättelsen presenteras uppkomna fel och brister samt på vilket sätt dessa ska förhindras i framtiden. Rapporten ska finnas tillgänglig för förvaltningens brukare/patienter och närstående till dessa. Samt för personal och för allmänheten.

Rapporten beskriver även inom vilka olika områden arbete pågår för att på bästa sätt säkra vården kring de personer som behöver den kommunala hemsjukvården.

Klicka här för att läsa patientsäkerhetsberättelsen 2015

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén