Patientsäkerhetsberättelse för 2013

Omsorgsförvaltningen har genom de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna, MAS, färdigställt patientsäkerhetsberättelsen för 2013.

I berättelsen presenteras uppkomna fel och brister samt på vilket sätt dessa i framtiden ska förhindras. Rapporten ska finnas tillgänglig för förvaltningens brukar/patienter och närstående till dessa, för personal men också för allmänheten.

Rapporten beskriver även inom vilka olika områden arbete pågår för att på bästa sätt säkra vården kring de personer som behöver den kommunala hemsjukvården.

Här kan du läsa rapporten

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén