Patientsäkerhetsberättelse för 2014

Omsorgsförvaltningen har genom de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna, MAS, färdigställt patientsäkerhetsberättelsen för 2014.

I berättelsen presenteras uppkomna fel och brister samt på vilket sätt dessa i framtiden ska förhindras. Rapporten ska finnas tillgänglig för förvaltningens brukar/patienter och närstående till dessa, för personal men också för allmänheten.

Rapporten beskriver även inom vilka olika områden arbete pågår för att på bästa sätt säkra vården kring de personer som behöver den kommunala hemsjukvården.

Patientsäkerhetsberättelsen för 2014

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén