Pengar till matematiksatsning i Landskrona

Skolverket har beviljat Utbildningsförvaltningen i Landskrona stad 459 000 kr i bidrag för utveckling av undervisningen i matematik.

Bidraget ska dels användas till att ge modersmålslärarna i grundskolan ökad kompetens i ämnet matematik i den svenska skolan, dels till att höja kompetensen samt till att förnya arbetsmetoder och undervisningssätt i Härslövs skola, så att intresset för och betydelsen av matematik i förhållande till omvärlden ökar.

Stärker undervisningen i matematik

– Att få möjlighet att satsa extra på detta ämne är mycket glädjande. Det ger oss en möjlighet att stärka matematikundervisningen och på så sätt hjälpa eleverna att nå målen, säger verksamhetschef Pia Gagner.

901 elever omfattas av projektet

Under hösten 2011 och våren 2012 kommer 32 lärare inom modersmålsundervisningen och på Härslövs skola att delta i matematiksatsningen. Totalt 901 elever, från årskurs 1 till årskurs 9, omfattas av projektet.

Utveckla elevers studieteknik och variera lärandet

Satsningen för modersmålslärarna har som mål att öka kunskaperna i ämnet matematik i den svenska skolan, och att utveckla samarbetet med elevernas klasslärare/mentorer. Modersmålslärarna ska bland annat kunna hjälpa eleverna att utveckla sin studieteknik och öka sina kunskaper, för att på så sätt öka måluppfyllelsen. På Härslövs skola är målen bland annat att öka elevernas upplevelse av att matematik är roligt, intressant och lärorikt samt att lärarna utvecklar sin undervisning, varierar sitt arbetssätt och arbetar aktivt och organiserat med matematiska begrepp.

Stort intresse

Ansökningsomgången för Matematiksatsningen 2011 är avslutad. En bra bit över 400 skolhuvudmän har sökt bidrag för tre gånger så många projekt och för en summa av ungefär fem gånger den regeringen anslagit åt Skolverket. Det här är tredje året Skolverket fördelar bidrag till kommuner och fristående skolor för att stärka undervisningen. 272 projekt runt om i landet har denna gång beviljats bidrag.

Skolverkets pressmeddelande

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén