Per Fredrik von Platen slutar som stadsbyggnadschef i Landskrona stad

Efter fem år som stadsbyggnadschef slutar Per Fredrik von Platen i Landskrona stad.

- Det har varit fantastiska fem år i Landskrona, troligen de bästa i mitt yrkesliv. Det har känts som om vi, jag och mina medarbetare, verkligen gjort något bra för Landskrona, något som vi kan se tillbaka på med stolthet när allt är byggt, säger Per Fredrik von Platen.

- Vi har under de senaste fyra åren utarbetat planer som medger en byggnation av över tusen bostäder i mycket attraktiva lägen. Projekten stå nu inför ett genomförande och det finns många andra som är skickliga på att genomföra dessa. Min styrka har varit att skapa en duglig organisation för uppdraget som gavs oss 2010, (Landskronas vägval), utforma bebyggelseförslagen och manövrera dessa genom byråkratin och politiken. Landskrona är en stad med fantastiska kvaliteter och utvecklingsmöjligheter. Jag tror staden går en ljus framtid till mötes, säger Per Fredrik von Platen.

- Per Fredrik står bakom flera av de framtidsplaner och förändringar som nu börjar bli verklighet. Staden är honom ett stort tack skyldig, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Per Fredrik von Platen är tjänstledig från och med 1 januari 2015. Johan Nilsson, planchef, kommer att ta över som tillförordnad förvaltningschef under tiden som rekrytering sker.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén