Peter Billquist lämnar sin tjänst

- Efter moget övervägande har jag beslutat att lämna min tjänst som Stadsdirektör i Landskrona stad. Jag har under större delen av mitt yrkesliv verkat i den privata sektorn, men antog 2008 utmaningen att bli stadsdirektör i Landskrona stad. Skälet var att jag ville bidra till att utveckla Landskrona i paritet med stadens förutsättningar och potential genom den huvuduppgift jag hade, nämligen att ta fram en långsiktig, strategisk plan för stadens utveckling. Genom ”Vägval Landskrona” är detta arbete nu slutfört och övergår till en verkställighetsfas, säger Peter Billquist.

Kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg kommenterar Billquists uppsägning med:

- Det har varit trevligt och konstruktivt att få arbeta med Peter. Jag måste naturligtvis respektera Peters önskan att återgå till det privata näringslivet och är glad för att jag kunnat göra en uppgörelse med Peter där han står till förfogande som särskild stadsutvecklare fram till och med mars 2011. Detta är väsentligt inte minst för att säkerställa kontinuiteten i en rad viktiga framtidsfrågor. Rekryteringen av nu stadsdirektör kommer att påbörjas omedelbart. Under övergångstiden kommer Stefan Johansson att fungera som tf Stadsdirektör, avslutar Torkild Strandberg.

Torkild Strandberg               Peter Billquist
0733 – 47 31 60                   0418 – 47 32 00

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén