Pilotprojekt för informationsnummer i Skåne nordväst

Under perioden 3 december-17 december kan invånarna i Skåne Nordväst ringa ett särskilt informationsnummer för att få svar på frågor som berör störningar i samhället vilka inte är av livshotande karaktär. Skåne Nordväst kommer under denna period utgöra pilotregion för det nationella informationsnummer som under våren 2013 kommer att sättas i bruk i hela Sverige.

Pilotprojektet 113 13

Informationsnummertjänsten, som av Post- och Telestyrelsen har tilldelats numret 113 13, kommer att vara i bruk från och med början av 2013. Innan det går igång i hela landet kommer ett pilottest att genomföras under två veckor i december i nordvästra Skånes kommuner.
Under perioden 3 december – 17 december kommer 113 13 att testas i Skåne Nordväst. Under denna period kommer medborgarna att kunna ringa till 113 13 för att få svar på frågor som berör störningar i samhället.

Uppdrag av regeringen
SOS Alarm fick under slutet av 2011 regeringens uppdrag att i samverkan med Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap inrätta ett särskilt informationsnummer. Numret ska stödja landets kommuner, myndigheter och andra aktörer i kommunikationen med allmänheten vid allvarliga olyckor och kriser. Allmänheten ska också kunna lämna information via informationsnumret. Numret ska komplettera och avlasta nödnumret 112.

Bakgrunden till inrättandet av det nya informationsnumret är att det vid olyckor och kriser ofta uppstår stark belastning på nödnumret. Akuta nödsamtal måste alltid få omedelbar hjälp. Utöver detta finns även ett ökande behov av information till och från allmänheten. Vid större olyckor eller epidemier kan behovet kvarstå under längre tid. Informationsnumret skulle kunna användas vid händelser som stormar, epidemier och översvämningar.

Beredskap i Skåne Nordväst

För att kunna hantera kriser och samhällsstörningar på ett effektivt sätt har Skåne Nordväst sedan 2009 en tjänsteman i beredskap för Skåne Nordväst (TiB SkNV). TiB SkNV är ett komplement till kommunernas beredskapsorganisationer genom att vara en ständigt tillgänglig ingång till kommunerna. TiB SkNV har som främsta uppdrag att starta upp de kommuner som drabbas av en större händelse som påverkar samhället.

Kommunikatör i beredskap Skåne Nordväst

Försöksprojektet kommunikatör i beredskap för Skåne Nordväst (KiB SkNV), som skulle satts i drift 2013, har skjutits ett år framåt i tiden. Syftet med att ha en för Skåne nordvästkommunerna gemensam kommunikatör är att säkerställa att snabbt efter en olycka eller liknande kunna gå ut med information om händelsen. 

Mer information
Information om 113 13
Ulf Strandberg
Tjänsteägare Beredskap – SOS Alarm
0702549216
http://www.sosalarm.se/11313

Frågor och svar om 113 13

Sidan uppdaterad 12-12-27.

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén