Polisen och kommunerna vässar samarbetet

En ny handbok ger konkret stöd till Polisen och kommunerna i deras samarbete att förebygga brott. Lokalsamhället tjänar på strukturerad samverkan visar erfarenheter från bland annat Landskrona. Grundläggande är att huvudaktörerna skapar sig en gemensam problembild, kommer överens om inom vilka områden samverkan ska ske, samt vem som gör vad.

– Närpolisen i Landskrona och Landskrona Stad har en lång tradition av att samarbeta mot gemensamma mål. Överenskommelsen har bidragit till att ansvarsfördelningen mellan oss har blivit tydligare, vilket gör att det gemensamma arbetet bedrivs effektivare. Vi har tillsammans nått till en punkt där Polisen och Staden inte längre skjuter över frågeställningar till varandra, utan vi är överens om att vi har ett gemensamt ansvar, säger Mats Karlsson, Närpolischef i Landskrona.

Drygt 73 procent av landets kommuner har hittills tecknat så kallade samverkansöverenskommelser med Polisen och fler har visat intresse. Nu har
Brottsförebyggande rådet (Brå), Rikspolisstyrelsen (RPS) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), tagit fram en handbok med förslag på hur samverkan praktiskt kan gå till.

Handboken bygger på erfarenheter från kommunerna Arvidsjaur, Emmaboda, Landskrona och Västerås där samverkansöverenskommelser funnits sedan 2008. En lärdom är att en mer strukturerad samverkan ger fördelar även i samhällen där polis och kommun redan samarbetar.

Gemensam problembild

Samsyn på problembilden och parternas yrkesroller och arbetsfördelning är en viktig del av samverkansöverenskommelsen. Till exempel ser Polisen ofta problemen utifrån den anmälda brottsligheten medan kommunen i stället fokuserar på att få ned kostnader för skadegörelse och att kommunen ska upplevas som trygg och attraktiv.

– Överenskommelsen ligger till grund för en lång rad lyckade satsningar för att skapa ett attraktivare Landskrona, som t.ex. kontaktpoliser, ungdomsforum och polisens volontärer, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona.
Under året fortsätter Brå, RPS och SKL att utvärdera olika samverkansprojekt och målet är att utbilda både poliser och kommunanställda i att förebygga brott.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén