Polisen vill klassa Karlslund som särskilt utsatt område

karlslund 12 juni.jpg

Polisens nationella operativa avdelning (NOA) föreslår att Karlslund ska kategoriseras som ett särskilt utsatt område. Detta kommer ge Polisen nya verktyg för att arbeta med otryggheten i området.

NOA föreslår att 23 områden i Sverige ska klassas som särskilt utsatta. Karlslund är ett av åtta nya områden som lagts till på listan.

– Det här ger oss ytterligare ett redskap att hantera kriminaliteten i Karlslund. Vi har redan ett intensivt arbete i området och det kommer att fortsätta. Vi prioriterar Karlslund och vi prioriterar det högt, säger Anneli Manneli, polisområdeschef i Landskrona.

Polisen och Landskrona stad har ett nära samarbete för att skapa ett tryggare Karlslund. Samarbetet har resulterat i en rad medborgarlöften. Enligt löftena ska Polisen bland annat ha två kontaktpoliser som är kopplade till Pilängsskolan och som under året ska göra besök på både förskolor och ungdomshuset i Karlslund.

– Beslutet att lägga Karlslund på listan över särskilt utsatta områden ger höjda förväntningar på Polisens närvaro och aktivitet, säger Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande.

På lång sikt står Karlslund inför ett omfattande utvecklingsarbete. Det ska byggas nya bostäder i området och det planeras dessutom för en multisportanläggning med bland annat äventyrsbad och hotell.

– Målet är att Karlslund ska bli ett föredöme när det gäller att förändra ett miljonprogramsområde. Just nu ligger vi i startgroparna för ett omfattande förändringsarbete. Karlslund ska bli ett tryggt bostadsområde och en destination som lockar besökare från hela Öresundsregionen, säger Torkild Strandberg.

I en filmad intervju berättar Anneli Manneli och Torkild Strandberg mer om trygghetsarbetet i Karlslund.

Fakta om utsatta områden
Den senaste rapporten från Polisens nationella operativa avdelning (NOA) kom 2015. Nästa rapport ska offentliggöras inom kort.

Ett utsatt område kännetecknas av:

  • Låg socioekonomisk status
  • Kriminell påverkan på lokalsamhället

Ett särskilt utsatt område kännetecknas av:

  • Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen
  • Svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag
  • Parallella samhällsstrukturer
  • Våldsbejakande religiös extremism
  • Närhet till andra utsatta områden

Källa: NOA

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André