Polisen sätter upp kameror för att öka tryggheten

Polisen har tagit beslut om att sätta upp kamerabevakning på Öster och Norrestad i Landskrona. Målet är att öka tryggheten hos de boende och ge Polisen ökade möjligheter att utreda eventuella brott.

Kamerorna som sätts upp i Landskrona ingår i Polisens nationella kameraprojekt. Enligt Polisen är kamerabevakning en metod som kommer att öka i hela Sverige de närmsta åren.

I Landskrona har Polisen tagit beslut om att under 90 dagar kamerabevaka ett antal platser på Öster och i Norrestad.  Polisen kommer sedan att tillsammans med Landskrona stad att ansöka hos Datainspektionen om tillstånd för fast kamerabevakning. Bevakningen kommer att pågå till dess att Datainspektionen har kommit med beslut om att avslå eller godkänna ansökan.

– Kamerabevakning är ett sätt att skapa trygghet hos de boende. När Polisen har satt upp kameror på andra platser i landet har känslan av trygghet ökat. Men det är också en viktig del i vårt utredningsarbete samt i underrättelsearbetet när det handlar om att kartlägga gärningspersoner, säger Christian Nordin, tillförordnad lokalpolisområdeschef i Landskrona stad.

Polisen och Landskrona stad har tillsammans med fastighetsägare samverkat kring var kamerorna ska sättas upp.

– Vi i Landskrona stad har länge drivit frågan om kamerabevakning och nu finns lagstiftning på plats som gör att planerna kan genomföras. Det är synd att det har tagit så lång tid, men bra att det äntligen är på plats, säger Torkild Strandberg (L), kommunstyrelsens ordförande i Landskrona stad.

Polisen kommer endast att ha kamerabevakning på sådana platser där det efter noggranna överväganden har bedömts vara ett behövligt och ändamålsenligt hjälpmedel i polisverksamheten.

Kameraanvändningen regleras av omfattande restriktioner, exempelvis har endast behöriga personer tillgång till det bildmaterial som också raderas efter en viss tid. De fast uppsatta kamerorna är utrustade med ett filter, så kallad maskning, som gör att de inte filmar in i bostäder.

Där kamerabevakning bedrivs, skyltas även att så sker.

Se platser för kamerabevakning på Öster.(pdf)

Se platser för kamerabevakning på Norrestad.pdf

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André