Positiv respons för biblioteket i Landskrona

Stadsbiblioteket har gjort en enkät under två veckor i mars/april 2010. Syftet med undersökningen var att ta reda på vad besökarna tycker om tillgänglighet och bemötande på biblioteket. 280 personer svarade på enkäten och resultatet var övervägande positivt.

Åldersfördelningen har ändrats något sen förra enkäten då vi hade lite övervikt för 60 +. I denna enkäten är fördelningen ganska lika i grupperna 14-30 (27 %), 31-50 (30) och 51-65 (23).

Under perioden vi gjorde undersökningen hade biblioteket flest besökare tisdag, onsdag och torsdag. Besökare/veckodag varierar från vecka till vecka. Det märks ingen större skillnad på förmiddag eller eftermiddag. Däremot sjunker besöksantalet efter kl. 16

Svaren visar att besökarna är mycket nöjda med bibliotekets öppettider.
Många tycker det är bra med söndagsöppet och vill att vi ska fortsätta med det.
Det finns enstaka önskemål om att öppna biblioteket tidigare på sommaren och att öppna tidigare alt. stänga senare på vardagar.

80 % av de som svarat på enkäten har sökt hjälp av personalen. 98 % är nöjda eller mycket nöjd med bemötandet och med personalens kunskaper.

Överlag tycker man att ett litet café eller en kaffeautomat saknas. Man vill gärna kunna köpa sig en dricka eller macka om man spenderar några timmar på biblioteket. Gratis toalett vore även önskvärt. Många efterlyser även ett mysrum eller ett lugnt rum där man kan sitta och läsa i lugn och ro.

Lite fler än hälften har besökt vår hemsida under det senaste halvåret. Det betyder inte att dom andra inte känner till sidan eller aldrig besökt den. En del som svarat att de inte besökt sidan det senaste halvåret svarade nämligen ändå vad de tyckte om hemsidan. Eftersom vi har gjort om hemsidan under det senaste halvåret kan deras svar göra resultatet lite missvisande.

Man nyttjar hemsidan främst till att låna om böcker och söka medier. Men många går även in för att kolla öppettiderna. Hemsidan får omdömet bra och det är ett gott betyg men det betyder inte att vi inte kan förbättra den.
Lika många som tycker att sidan är överskådlig och lätt att hitta på tycker att sidan är krånglig och svår att hitta på. Man önskar att öppettiderna ska vara lättare att hitta och att klicken fram till bibliotekskatalogen blir färre.

Många av de som besöker biblioteket besöker även andra kulturinstitutioner. Museet är också väldigt populärt bland biblioteksbesökarna.

Har enkäten gett resultat?
Enkäten ger i stort en positiv respons på tillgänglighet, servicegrad och kompetens. Studierum eller lugna ställen där man kan läsa/studera arbetar vi med. Vi har skapat två studieplatser på balkongen i f d gymnastiksalen och vi hänvisar till detta rum som det lugnaste i biblioteket. Vi hoppas att caféet kan öppna i höst - en intressent finns.

Bibliotekskatalogen finns tillgänglig på Landskrona stads förstasida och ligger även högt på bibliotekets egen hemsida. Vi har gjort länken på vår egen sida tydligare. Öppettiderna ligger nu också på bibliotekets förstasida.

Ladda ner som pdf

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén