Positiv utveckling för Karlslundsbadet

Antalet rapporterade incidenter 2012 på Karlslundsbadet är på en nivå som motsvarar två tredjedelar av de föregående årens. Det positiva resultatet har uppnåtts genom en rad olika åtgärder som syftat till att skapa en tryggare miljö, att minska frestelser till oönskat beteende och skapa bestämda och gemensamma rutiner för personalen.

Genom metodiskt arbete har personalen på Karlslundsbadet lyckats förändra den bild som badet hade för fyra-fem år sedan. De senaste två åren har det hänt mycket. Personalen haft ett gemensamt visionsarbete, badets reception och kassa har byggts om för att stärka personalens känsla av säkerhet och trygghet, säker kontanthantering har införts och besökare uppmanas att använda värdeskåpen som har placerats intill receptionen samt inne i badhallen.

– För 2012 finns endast åtta incidenter rapporterade, vilket är en kraftig minskning gentemot föregående år, säger Göran Nyström, chef på fritids- och kulturförvaltningen. Av dessa är det endast två som kan anses vara mera allvarliga säkerhetsincidenter. Den ena var den jordbakterie som på något sätt kom in i vattenbassängerna och som orsakade att badet under cirka en veckas tid var stängt för kraftig klorering av vattnet. Den andra var en besökare som blev bestulen på sina bilnycklar inne på badet och senare då även på sin bil.

Åtgärder som ökar säkerheten

– Med cirka 75 000 årliga besökare uppstår självfallet olyckshändelser och en del konflikter mellan besökare och personal. Men en rad olika åtgärder har gjort att vi känner att säkerhetsproblematiken nu är under kontroll och hanterlig, säger Göran Nyström.

Vi har bland annat infört Badklubben som innebär att unga besökare måste ha målsmans tillstånd för att få besöka badet ensamt, vissa positioner i en veckas öppettider är reserverade för bestämda besökskategorier såsom familjebad under helger och att onsdagskvällar reserverats för äldre och innehavare av friskvårdskort eller 10-kort samt ny och förbättrat information till besökare.

– All personal har också fått utbildning i positivt bemötande och strategier för att möta hot eller irritation från besökare och så har de blivit mer konsekventa i sin bedömning av de ordningsregler som finns för besökarna, avslutar Göran.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén