Positiva resultat i årets medarbetarundersökning

Årets medarbetarundersökning i Landskrona stad visar på en hög nöjdhet bland de anställda. Medarbetarengagemanget ligger på indexvärdet 82 av 100, vilket är ett rekord.

Den 3 oktober presenterades Landskrona stads årliga medarbetarundersökning där kommunens anställda bland annat får svara på enkätfrågor om ledarskap, motivation och styrning.

Överlag ses ett förbättrat resultat inom alla de delområden som mäts. Stadens index för hållbart medarbetarengagemang (HME) har också förstärkts ytterligare och ligger nu på 82 av 100. I jämförelse med andra kommuner ligger Landskrona stads totala index tre punkter högre än den genomsnittliga kommunen i Sverige.

Förbättringar inom flera områden

Inom flera områden har index förbättrats jämfört med 2016. Så här ser resultaten ut:

  • Området Ledarskap har förbättrats från 79 till 81.
  • Området Styrning har ökat från 82 till 83
  • Området Motivation ligger fortsatt högt på 82.

Årets medarbetarundersökning genomfördes under september 2017.

Hos Sveriges Kommuner och Landsting kan du läsa mer om hållbart medarbetarengagemang (HME).

 

 

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André