Postarondellen avstängd 20-21 november för finjusteringar

postarondellen.jpg

Måndagen 20 november går arbetet med att bygga om Postarondellen in i slutfasen. 20-21 november kommer rondellen stängas av för all fordonstrafik på grund av finjusteringar. Trafiken kommer ledas om via Föreningsgatan - Regeringsgatan - Borgmästargatan. Hållplatserna för busstrafiken på Artillerigatan och Suellsgatan kommer också att stängas under dessa dagar.

För att öka trafiksäkerheten och skapa en bättre arbetsmiljö vid underhållsarbete byggs Postarondellen om under hösten. Den tidigare stenläggningen har ersättas med en granitmur. Växterna kommer att återplanteras efter ombyggnaden.

För den sista finjusteringen kommer cirkulationsplatsen att vara avstängd för all fordonstrafik från måndagen den 20 november till tisdagen 21 november. Trafiken kommer att ledas om via Föreningsgatan – Regeringsgatan – Borgmästargatan.

Så berörs busstrafiken

Hållplats Artillerigatan dras tillfälligt in för linje 2, 3 och 218, en tillfällig hållplats sätts upp på Föreningsgatan. För linje 5 i riktning Borstahusen sätts en tillfällig hållplats upp på Säbygatan. Hållplats Suellsgatan flyttas tillfälligt öster ut då linje 5 får ändrad körväg.

Läs mer om pågående projekt.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén