Postarondellen avstängd 30 oktober till 1 november

Måndagen 30 oktober börjar arbetet med att bygga om Postarondellen. Arbetet kommer pågå till och med onsdagen 1 november. Under arbetet kommer rondellen vara avstängd för all fordonstrafik. Trafiken kommer ledas om via Föreningsgatan - Regeringsgatan - Borgmästargan. Busstrafiken berörs också då hållplatserna Artillerigatan och Suellsgatan kommer stängas under dessa dagar.

För att öka trafiksäkerheten och skapa en bättre arbetsmiljö vid underhållsarbete kommer Postarondellen att byggas om under hösten. Den nuvarande stenläggningen kommer att ersättas med en granitmur. Växterna kommer att återplanteras efter ombyggnaden.

Cirkulationsplatsen kommer att vara avstängd för all fordonstrafik från måndagen den 30 oktober till onsdagen 1 november. Trafiken kommer att ledas om via Föreningsgatan – Regeringsgatan – Borgmästargatan.

Så berörs busstrafiken

Hållplats Artillerigatan dras tillfälligt in för linje 2, 3 och 218, en tillfällig hållplats sätts upp på Föreningsgatan. För linje 5 i riktning Borstahusen sätts en tillfällig hållplats upp på Säbygatan. Hållplats Suellsgatan flyttas tillfälligt öster ut då linje 5 får ändrad körväg.

Läs mer om pågående projekt

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén