Räddningstjänsten informerar

Räddningstjänsten har fått uppgifter om att en person har besökt lägenheter och utgett sig för att komma från räddningstjänsten. Räddningstjänsten gör alltid planerade bostadsbesök.

Räddningstjänsten besök sker i två steg och sker alltid i samråd men fastighetsägaren. Först besöker Insatsledaren fastigheten tillsammans med en representant från ägaren och gör en bostadstillsyn. Detta görs som regel på eftermiddagen. På kvällen kommer sedan hela brandstyrkan till fastigheten och gör bostadsbesök där man bla informerar om brandskydd.

Hur vet du att det är räddningstjänsten som kommer på besök?

  1. Fastighetsägaren informerar de boende om det planerade besöket
  2. Räddningstjänstens personal är klädda i utryckningskläder
  3. Räddningstjänsten legitimerar sig
  4. Räddningstjänstens brandbilar är parkerade i området.
  5. Räddningstjänsten säljer inte brandsläckare/brandvarnare eller annat.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén