Rejäl klättring för grundskolan i Landskrona

När SKL:s sammanställning Öppna jämförelse grundskolan är klar visar rapporten att Landskronas skolor klättrat rejält från plats 247 förra året till plats 128 i år. År 2011 nådde kommunen plats 263 och 2010 plats 274.

– Vi är stolta över de rejält förbättrade resultaten i Landskronas skolor. Stolta över elevernas prestationer och personalens ansträngningar. Men vi slår oss inte till ro, Landskrona kan bättre. En hel del är gjort men det finns mer att göra, konstaterar Lisa Flinth (fp) utbildningsnämndens ordförande. 

I Öppna jämförelser grundskola kan man jämföra resultat och resursindikatorer på kommunnivå. Skolans resultat beskrivs utifrån slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap och resurserna utifrån uppgifter om kostnader och personal.

– Vårt omfattande förbättringsarbete med starkt fokus på lärarnas arbete med eleverna ger nu tydliga resultat. Vårt mål att vara på bästa halvan av landets kommuner har vi nu passerat. Detta är ett bra kvitto på våra ansträngningar ute på skolorna, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

www.skl.se/press/nyheter_2/svenska-elever-positiva-till-skolan-men-motivation-en-utmaning

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén