Rejäl klättring för grundskolorna i Landskrona i Lärarförbundets rankning

Lärarförbundet utser varje år Sveriges bästa skolkommuner. Nu har årets rankning presenterats och den visar att Landskronas skolor har klättrat rejält, från plats 247 förra året till plats 128 i år.

Rankningen bygger bland annat på Skolverkets betygsstatistik för läsåret 2011-2012. Detta innebär fjolårets betygslyft i Landskrona nu syns i rankningen.

- Det är fantastiskt att vårt tydliga fokus på kunskap, arbetsro och höga förväntningar på alla elever ger resultat. Men det finns mycket kvar att göra, nu fortsätter vi arbetet med att förbättra skolan ytterligare. Det är även viktigt att se detta i ett större perspektiv, nu blir kommunen ett attraktivt alternativ för de barnfamiljer som väljer kommun efter skolkvalitet, säger Lisa Flinth (fp), ordförande i utbildningsnämnden.

- Rankningen visar att vårt omfattande förbättringsarbete med starkt fokus på lärarnas arbete med eleverna ger tydliga resultat. Detta är ett bra kvitto för våra ansträngningar ute på skolorna, säger Kjell Thoresson tf förvaltningschef, utbildningsförvaltningen.

Arbetet i Landskronas skolor, som även har fått genomslag i hela Sverige, visar att satsningarna på både lärare och elever ger resultat. Arbetet sprids vidare både inom och utom organisationen för att på så sätt stärka och arbeta vidare med visionen och positionen för en bättre skola.

www.lararforbundet.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén