Rejäl klättring för Landskronas grundskolor

Landskronas skolor klättrar rejält, till plats 61 bland Sveriges 290 kommuner i årets rapport Öppna jämförelser grundskola från SKL, Sveriges kommuner och landsting. Förra året hamnade Landskrona på plats 117.

– Landskronas skolor, fristående som kommunala, fortsätter utvecklas i en oerhört positiv riktning. Många unga i Landskrona har tuffa förutsättningar som gör att skolans utmaningar blir extra utmanande. Därför är det särskilt roligt att Landskronas elever placerar sig på en hedrande nionde plats i riket när det gäller rankingen av det SALSA-beräknade meritvärdet för årskurs nio, säger Lisa Flinth (L) utbildningsnämndens ordförande.

Både betyg och resurser jämförs

I Öppna jämförelser grundskola kan man jämföra resultat och resurser på kommunnivå. I bedömningen jämförs slutbetyg, ämnesprov och omvärldskunskap. Även vilka resurser skolorna har jämförs utifrån uppgifter om kostnader och personal. SALSA är en statistisk modell som synliggör faktorer som skolan inte kan påverka men som har betydelse för betygsresultatet.   

Toppresultat i svenska för årskurs 6

I årets rapport framgår det att meritvärdet i årskurs nio i Landskrona återigen har stigit. Även andelen elever i årskurs nio som uppnått kunskapskraven i alla ämnen har ökat. Landskronas skolor visar särskilt goda resultat i Svenska 2 i årskurs sex. De elevernas resultat gör att Landskrona i det hänseendet näst bäst i landet.  

Fokus på matematik

Samtidigt visar rapporten att Landskronas utvecklingsområde matematik måste fortsätta stå i fokus för att förbättra matematikresultaten där utvecklingen, precis som i landet i övrigt, är nedslående. Skolornas arbete med att öka andelen behöriga till gymnasiet prioriteras och nya grepp för att lyckas måste provas.

–Vårt omfattande arbete med starkt fokus på lärarnas arbete med eleverna ger tydliga resultat. Nu fortsätter vi det arbetet för att öka behörigheten för elever till gymnasiet och förbättra matematikresultaten. En hel del är påbörjat av våra rektorer och lärare med det finns mer att göra, säger Anders Grundberg, förvaltningschef på utbildningsförvaltningen i Landskrona.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén