Rejält förbättrade betyg för nyanlända elever

I våras uppdrog regeringen åt Skolverket att särredovisa betygsresultaten för elever som varit i Sverige kortare tid än fyra år. Redan förra året startade Landskrona stad med att särredovisa de nyanlända elevernas resultat. Idag redovisar utbildningsförvaltningen årets betygsresultat för Landskronas nyanlända elever.

Betygsgenomsnittet för de årskurs 9 elever i Landskrona som varit i Sverige kortare tid än fyra år uppgår till 157,7 poäng. Förra året var första gången staden särredovisade resultaten, då uppgick snittet till 118,2 poäng. Elevernas resultat har förbättrats med 33 procent. Förbättringen för stadens samtliga elever var 10 procent.

– Det är oerhört glädjande att resultatet för de här eleverna ökat så. Eleverna har under sina få år i Sverige både tagit till sig grundskolans kunskapskrav samtidigt som de lärt sig svenska. Både eleverna och de pedagogerna som undervisat dem förtjänar beröm för sina prestationer, säger Lisa Flinth (fp) ordförande i utbildningsnämnden.

Landskrona stad bedriver sedan ett antal år ett utvecklingsarbete, Utsikter, tillsammans med Helsingborg stad och Region Skåne. Målsättningen är att fokusera på god utbildning och god hälsa för barn som är nyanlända eller som lever i familjer som har ett långvarigt bidragsberoende. Inom ramen för detta arbete har Dammhagskolan och Pilängskolan arbetat med modellklasser för nyanlända elever.

– Det nytänkande i projektet är de täta resultatuppföljningarna. Vi mäter kunskaperna, analyserar resultatet och sätter sedan in åtgärderna som eleven behöver för att lyckas. Det kan handla om att eleven får intensivträning i matematik eller erbjudande om en plats i lovskola. De nya arbetssätten i kombination med våra höga förväntningar på både elever och personal är de främsta faktorerna bakom de glädjande resultaten, säger Tomas Johansson chef för utbildningsförvaltningen.
 
Mer om utvecklingsprojektet kan man läsa här: www.partinfo.se/utsikter.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén