Rejält minskade skadegörelsekostnaderna för skolorna i Landskrona

Skadegörelsekostnaderna som FAS (Fastighetsavdelningen) presenterat för Utbildningsförvaltningen visar på rejält minskade kostnader. Det är främst Dammhagskolan och Allvar Gullstrandgymnasiet, som tidigare haft höga kostnader för skadegörelse, som minskat kostnaderna jämfört med samma period (jan-april) förra året.

Skolorna har aktivt, på olika sätt, arbetat med att komma tillrätta med och minska skadegörelsen, vilket visar sig i de kostnader som sammanställts. Dammhagskolan hade under perioden jan-april 2010 en kostnad för skadegörelse på 107 000 kr – i år hamnar kostnaderna på endast 14 000 kr. För Allvar Gullstrandgymnasiet är motsvarande kostnad 101 000 kr år 2010 och 11 000 kr år 2011. Jämför man den totala skadegörelsekostnaden för alla skollokaler har den minskat med 60% (357 000 kr), från 589 000 kr år 2010 till 232 000 kr år 2011.

Bättre upplyst skolgård ökar synligheten

Dammhagskolan har aktivt arbetat för att komma tillrätta med skadegörelse. Utomhus har skolan numera belysning som sätts på vid rörelse. Detta innebär att skolgården är upplyst på kvällstid när någon rör sig där och blir därmed synliga på ett annat sätt än tidigare. Det finns även fler kameror inomhus.

Aktivt arbete med miljö

– Vi arbetar aktivt med miljön både inom- som utomhus. Städning av skolgård, borttagning av eventuellt klotter. Är miljön ren och fin är det svårare att påbörja skadegörelse och då upplevs också miljön som tryggare, berättar Ildiko Lundqvist, rektor på Dammhagskolan.

– Skadegörelse inomhus har vi försökt få bukt med genom att följa upp all skadegörelse noggrant. Vid de tillfällen vi kunnat identifiera förövarna har de fått en konsekvens för sitt handlande. Dessutom kallar vi vårdnadshavare till möte, fortsätter Ildiko Lundqvist.

MInskade kostnader ger pengar till positiva saker

– Minskade kostnader för skadegörelse innebär att det istället finns pengar till positiva saker. Under sommaren kommer Dammhagskolans elevhall få en rejäl uppfräschning. Min förhoppning är att eleverna ser det som en morot och att man framöver fortsätter vara aktsamma om sin skolmiljö, säger Lisa Flinth (FP), Utbildningsnämndens ordförande.

Ökad närvaro av personal bland eleverna

Allvar Gullstrandgymnasiet har bland annat infört ett vistelseschema i de gemensamma utrymmena, som gäller all personal. Det innebär att man som personal under någon tid i veckan finns ute bland eleverna, för att bara prata, höra hur det går eller lyssna på vad eleverna har för funderingar och idéer. Personalen har erbjudits pedagogisk måltid i samband med skollunchen för att på så sätt finnas med eleverna även i matsalen.

Ökad trivsel bland elever

– Det är mycket positivt att vi nu kan se att det trygghetsarbete vi startade i fjol, där personalen har tagit ett stort gemensamt ansvar i skolans gemensamma utrymmen, ger resultat. Dessutom ser vi i våra trivselmätningar att trivseln bland eleverna ökat från 64% till 84% i förhållande till förra läsåret. Det är unikt att uppnå effekter så snabbt, men vi har arbetat målmedvetet, säger Christian Olsson, verksamhetschef på Allvar Gullstrandgymnasiet.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén