Rekommendationer för dig som odlar egna grönsaker

Miljöförvaltningen på Landskrona stad undersöker varje år halter av bly inför odlingssäsongen. För de flesta grönsaker och frukter ligger blyhalterna under gränsvärdet men i området söder om Löpargatan, Ringvägen och Österleden bör du undvika grönkål och plocksallat.

Miljöförvaltningens årliga undersökningar visar att i området söder om Löpargatan, Ringvägen, Österleden och fram till E6 i Landskrona kan grönkål och plocksallat ha blyhalter över gränsvärdet . Övriga grönsaker samt rotfrukter, frukt och bär kan fritt odlas då blyhalterna är under gränsvärdet i samma område.

I övriga delar av staden ligger blyhalterna under gränsvärden även för grönkål och plocksallat vilka kan odlas fritt.

Skölj alla grönsaker och frukt noggrant

Oavsett var man har sin odling bör man alltid skölja grönsaker och frukt noggrant med vatten innan de äts, då en del av föroreningarna på så vis sköljs bort.

Läs mer på Miljös sida om odlingsrekommendationer

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén