Restaurering av Örstorpsbäcken har gett bättre miljö för djurlivet

Klart rinnande vatten i en del av Örstorpsbäcken, Asmundtorp

Teknik- och fritidsförvaltningen och miljöförvaltningen har gjort en ekologisk restaurering av Örstorpsbäcken i Asmundtorp. Det skapar en variationsrik miljö som är bra för djurlivet.

Istället för att underhålla hela bäcken på en gång har olika punktinsatser gjorts. Tidpunkten för de olika insatserna har anpassats så de arter som finns i området har störts så lite som möjligt.

– Genom ett hänsynsfullt underhåll kan vi se till att vi bildar en värdefull biotop med en variationsrik miljö som gynnar djurlivet. En restaurering som genomförs på detta vis sparar både tid och resurser och sänker kostnaderna samtidigt som vi värnar om miljön, säger Robert Andersson, vattenstrateg på miljöförvaltningen.

Detta har vi gjort:

  • Stabiliserat eroderande slänter, fasat av och tagit bort vegetation där det behövts.
  • Tagit upp det sediment som samlats ovanpå den ursprungliga bottennivån utan att skada botten och slänter.
  • Tagit bort sedimentbankar, hindrande växtlighet och nedfallna träd.
    Växtligheten påverkar vattnets genomströmning.
  • Klippt slänter för att bevara en låg men tät växtlighet med stabiliserande rotfilt
  • Skapat sedimentfickor (s k djuphålor). Dessa fångar upp sediment som kommer med vattnet och skapar dessutom fina levnadsmiljöer åt fisken.

Exempel på hur det kan se ut före och efter en insats.  Del av Örstorpsbäcken före restauration. Här är problem me en större gren som orsakar dämning och sedimentation som följd.
Del av Örstorpsbäcken efter restauration. Nu har grenen och de lösa sedimenten tagits bort. Träd och buskar sparas i möjligaste mån om de skuggar diket. Det är till nytta för faunan och minskar tillväxten av vegetation i diket.

 

 

 

 

 

Bild t.v: Före restauration. Här är problem med en större gren som orsakar dämning och sedimentation som följd.

Bild t.h: Efter restauration. Nu har grenen och de lösa sedimenten tagits bort. Träd och buskar sparas i möjligaste mån om de skuggar diket. Det är till nytta för faunan och minskar tillväxten av vegetation i diket.

Detta ska vi göra:

  • Skapa tvåstegsdike. Antingen i höst eller våren 2021.
  • Plantera träd som beskuggar utan att förhindra tillgänglighet.
  • Klippa vegetationen

– Ett tvåstegsdike ökar dikets självrening genom att erosionen upphör, vattnet renas vid högflöden och det minskar risken för översvämningar. I Sverige är det fortfarande nytt med tvåstegsdiken så vi är väldigt glada att kunna göra ett i Landskrona och få möjligheten att följa utvecklingen i bäcken, säger Niclas Kristiansson, VA-ingenjör på teknik- och fritidsförvaltningen.

Lär dig mer om rinnande vatten

7 oktober arrangerar Hushållningssällskapet en fältkurs ”Det rinnande vattnets mångfald” just vid Örstorpsbäcken. Är du intresserad så anmäler du dig på deras hemsida senast den 5 oktober. Kursen är kostnadsfri.

Till anmälan >>

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André