Restaureringen av Örenäsgånggriften inleds

Efter genomförd upphandling står det nu klart att ett danskt företag ska se till att stenkammargraven Örenäsgånggriften åter blir tillgänglig. På torsdag börjar arbetet och på fredag laserscannas den nästan 5000 år gamla graven.

Länsstyrelsen tvingades p.g.a. säkerhetsskäl att sommaren 2014 stänga den anrika stenkammargraven Örenäsgånggriften. Ett samarbete mellan bl.a. Länsstyrelsen, Lunds universitet och Landskrona stad möjliggjorde dock restaurering och på fredag den 6 november ska man laserscanna gravkammaren. Arbetet beräknas pågå i sex till åtta veckor, beroende på väderlek.

"Ur ett turistiskt perspektiv är det mycket intressant att kunna visa upp denna välbevarade stenkammargrav. Ute i Europa är intresset stort att ta del av vår svenska historia. Utmaningen blir snarare att paketera denna plats med andra möjliga destinationer och skapa rörelser där vi också erbjuder besökarna information, logi- och boendemöjligheter. Det finns till exempel en liknande fornlämning i Barsebäck strax söder om Landskrona och vi har redan diskuterat att knyta samman dessa kulturhistoriska platser" säger Thorsten Karlén, ansvarig destinationsutvecklare i Landskrona stad.

Kostnaden för själva restaureringen landar på knappt en halv miljon kronor varav Landskrona stad ansöker om ett kulturmiljöbidrag från Länsstyrelsen/Riksantikvarieämbetet på 80% av kostnaden. Resten finansieras med egna medel.

Det arkeologiska arbetet följs också mycket engagerat av Institutionen för Arkeologi och Antikens Historia vid Lunds universitet. "På fredag den 6 november kommer vi att laserscanna och dokumentera det inre i själva kammaren. Detta kommer sedan att göras igen när restaureringen är färdig och kanske vid några tillfällen därefter för att se om det hela har rört på sig" säger Björn Nilsson, forskare vid institutionen. 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén