Resultatet för 2016 års trygghetsmätning är här

Polisens trygghetsmätning för Region syd 2016 är klar. Den visar en minskning av den upplevda tryggheten i hela regionen, där även Landskrona ser en viss minskning. En nyhet i årets mätning är att Landskrona kommun delats in i fler mätområden för att bli ännu bättre på att anpassa trygghetsinsatserna i staden.

Resultatet från trygghetsmätningen, tillsammans med bland annat polisanmäld brottsstatistik, ligger som grund till Landskrona stads och Polisens samverkan för ökad trygghet. Årets trygghetsmätning visade minskad upplevd trygghet i hela Region syd med 58 kommuner. En utveckling som vi även ser i Landskrona, även om den i förhållande till övriga Skåne är liten.

- "Det finns faktorer i vår omvärld som bidrar till att den upplevda tryggheten minskar nationellt och de är svåra för oss att påverka. För att däremot bli bättre på att hitta lämpliga trygghetsinsatser lokalt så har vi ökat antalet mätområden i Landskrona till fem istället för två. Resultatet visar att Centrum och Karlsundsområdet är de områden där de boende upplever störst problem." säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnare i Landskrona stad.

Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande i Landskrona tillägger:

- "Jag vill vara tydlig med att Landskrona behöver fler poliser med god lokalkännedom. Vi behöver våra poliser, och kan inte långsiktigt skicka poliser för att till exempel utföra gränskontroller eller andra uppgifter på andra orter. Även om vårt resultat är bättre än för många andra, överväger vi nu vilka åtgärder staden ska vidta."

I Centrum och i Karlslundsområdet pågår nu ett flertal insatser hos Landskrona stad och polisen de kommande åren, vilket innebär att undersökningen visar att vi är på rätt spår.

- "I medborgarlöftet som Polisen och Landskrona stad undertecknat för 2017 ska Polisen satsa på bland annat ökad synlighet och kontaktskapande insatser i Karlslund. Det innebär inte att vi glömmer bort övriga delar av staden, utan att vissa prioriteringar är unika för Karslund." säger kommunpolis Anders Enqvist.

En fungerande stadsmiljö bidrar till trygghet och Landskrona Stadsutveckling ABs arbete med Centrum-Öster fortsätter. Staden har även inlett insatser på Karlslundsområdet där hela stadsdelen kommer utvecklas. I närtid ska även Puls Arena byggas ut, vilken kommer bli en levande mötesplats i området. För tillfället pågår även en digital trygghetsvandring i hela kommunen med fokus på belysning. Alla invånare kan gå in på stadens hemsida och markera platser som man tycker är dåligt belysta. 

Om undersökningen
I undersökningen har man delat in Landskrona kommun i delarna Borstahusen-Västra Fäladen, Karlslund, Centrum-Öster, övrig del tätorten och övrig del Landskrona kommun.

2016 personer fick möjlighet att vara med i undersökningen varav 1200 svarade, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 59 %.

Här hittar du resultatet från trygghetsmätningen för Landskrona kommun.

Klicka dig vidare

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr