Revidering i Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Landskrona stad

Kommunfullmäktige i Landskrona stad beslutade den 21 juni 2010, § 101, att revidera de ”Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Landskrona stad”.

De nya reviderade lokala ordningsföreskrifterna börjar gälla den 1 september 2010.

 

De mest omfattande förändringarna gäller i huvudsak hållandet av hundar. Bestämmelsen om hundförbud har utvidgats till att också gälla lekplatser, idrottsanläggningar och badplatser och bestämmelsen om koppeltvång har utvidgats att gälla även Wrangelska parken, Teaterparken, Granet, Dammhagsparken och parken vid S:t Olovs sjö. Man har också skärpt bestämmelserna om upplockningstvång till att även gälla namngivna tätbebyggda områden i Landskrona stad.

 

Föreskrifterna i sin helhet

Du kan också hämta dom i Stadshusets reception.

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén