Ringvägen stängs av för norrgående trafik från den 11 februari till 1 mars

På grund av ett omfattande VA-projekt i cirkulationsplatsen Pilängen/Ringvägen kommer Ringvägen att stängas för trafik i norrgående riktning från Stenorsvägen till Karlslundsvägen från måndagen den 11 februari till fredagen den 1 mars.

Arbetet kommer att pågå sju dagar per vecka för att minimera trafikpåverkan.

Så här påverkas trafiken:

  • Trafiken i södergående körriktning påverkas inte.
  • Trafiken i norrgående körriktning leds om. Tung trafik leds via Stenorsvägen-Tullstorpsvägen-Hälsingborgsvägen och övrig trafik leds om via Stenorsvägen-Emaljgatan-Idrottsvägen-Karlslundsvägen.
  • Kollektivtrafiken är informerad om avstängningen och linje 2 går via Midhemsvägen och Hälsingborgsvägen till Karlslund.  

I samband med VA-projektet utför Landskrona stad gallring, föryngringsbeskärning och trädfällning längs den avstängda sträckan. Senast från den 1 mars kommer Ringvägen att vara öppen igen för dubbelriktad trafik.

Från den 4 mars stängs Idrottsvägen av för VA-arbete och omgestaltning. Idrottsvägen kommer mellan Pilängstorget och Emaljgatan etappvis att vara helt avstängd fram till oktober 2019.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson