Risk för bräddning i Öresundsverket vid kraftigt regn

Sedan oljeläckan i fredags har reningsverket i Helsingborg, Öresundsverket, reducerad flexibilitet att ta emot avloppsvatten. Vid kraftigt regn kan det innebära viss risk för bräddning av orenat avloppsvatten i Öresund.

I väntan på analys av det oljeskadade vattnet i utjämningsbassängerna har Öresundsverket mindre flexibilitet att ta emot tillfälliga överskott av avloppsvatten och regnvatten. Utjämningsbassängerna är toppfyllda med vatten vilket medför problem att hantera ett vattenflöde över 3 000 m3 i timmen. Normalt flöde är cirka 2 500 m3 i timmen.

- Vi har därför i samråd med Länsstyrelsen beslutat att vi kan brädda överskottet av orenat vatten ut i Öresund vid kraftigt regn. Mindre regn klarar Öresundsverket att hantera, men vid regnmängder i likhet med dem som kom förra helgen föreligger det viss risk för bräddning kortare stunder, säger Jan Kluge, VD för Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) som driver Öresundsverket.

Bräddning innebär att slutsteget i den normala reningsprocessen åsidosätts. En mekanisk rening sker dock, vilket innebär att alla partiklar större än 3 mm filtreras bort. Det bräddade vattnet hamnar ca 400 meter ut i Öresund. Beslutet har skett i samråd med Länsstyrelsen.
Av försiktighetsskäl kvarstår rekommendationen att inte bada vid Tropical Beach. Dagens vattenprover visar att vattnet där är ”Tjänligt med anmärkning”.

Mer information:
Jonas Håkansson, tillförordnad chef för Öresundsverket, NSVA, tel 010-490 97 56
Jan Kluge, VD NSVA, tel 010-490 97 47
_________________________________________________________________________
Om NSVA:
Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB (NSVA) är ett driftbolag som ansvarar för drift, underhåll, förnyelse och förbättringar av delägarnas (Båstad, Helsingborg, Landskrona, Svalöv, Åstorp) VA-anläggningar. Verksamheten omfattar vattenproduktion och distribution, avledning av dagvatten, avledning och behandling av spillvatten, samt omhändertagande av vid reningen avskilt slam.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén