Risk för långa telefonköer till SOS Alarm

På grund av höga vattenflöden i Skåne har samtalen till SOS Alarm ökat markant under det senaste dygnet. Detta kan innebära att alarm som gäller livshotande nödsituationer inte kommer fram till SOS tillräckligt snabbt. Därför uppmanas nu allmänheten att kontakta SOS endast i akuta nödsituationer.

 

Om det finns risk för översvämningar ska man i första hand kontakta den egna kommunen för råd och information.

Under en kris stödjer Länsstyrelsen i Skåne län alla samverkande myndigheter, organisationer och samhällsviktiga företag och samordnar de gemensamma insatserna.

Vid översvämningar på gator och i parker, kontakta stadsbyggnadsförvalningens gatuenhet genom Landskrona stads växel 0418-47 00 00.

Vid källar- och ledningsöversvämning ska du vända dig till NSVA på telefonnummer

010-490 97 00

 

För ytterligare information kontakta Johan Ekermann, Beredskapsdirektör, tel. 070-692 72 72

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén