Risk för översvämning vid snösmältning

Efter den kalla vintern med stora snömängder kommer risken för översvämningar av gator, källare, markytor och vattendrag att öka under våren. Snötäcket innehåller stora mängder vatten.

Hur hårt vi drabbas beror på hur snabbt väderomslaget sker från vinter till vår. Tjälen gör att smältvattnet inte kan tas upp av marken och av grundvattnet utan samlas som ytvatten.

Du kan minska risken för översvämning genom enkla åtgärder: 
- Se till att mark- och dagvattenbrunnar ej är täckta med is och snö    
- Kontrollera att hängrännor och stuprör ej är igensatta av löv, snö och is   
- Snödrivorna kan fungera som invallning så skapa en fri väg för vattnet att nå dagvattenbrunnarna
- Ta bort stora snödrivor från byggnadens fasader
- Ta bort värdefulla föremål från källare som kan översvämmas 
- Överväg att köpa en dränkbar pump för tömning av källaren om du bor inom område med stor risk för översvämning      
- Bor du nära vattendrag som lätt kan översvämmas förbered att bygga invallningar runt ditt hus med exempelvis sand- eller sandsäckar      
- Bryt strömmen vid översvämning i källaren eftersom av att vattnet kan bli strömförande. Se dock till att eventuella dräneringspumpar inte stannar

Ras från tak

En annan risk som uppstår vid väderomslaget är att snö- och issjok kommer att rasa ner från taken. Detta kan vara förknippat med stor fara om personer träffas av stora sammanhängande block av snö och is från taken. Ansvaret ligger på dig som fastighetsägare att hantera risken genom att ta bort snö och is eller spärra av område som kan bli berörda.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén