Så målar jag, ty så roar mig att måla – Kristina Mellström om naiv konst

24 juli klockan 18.30 är det kulturtorsdag på Landskrona konsthall. Kristina Mellström som tidigare varit intendent på Borås konstmuseum, föredragshållare och skribenter talar om naiv konst.

Kristina Mellström ser på NAIV KONST ur ett historiskt perspektiv, uttrycket NAIV har ju många betydelser. Hon kommer även att vända och vrida på begrepp som naivister och äktnaiver, särlingar, outsiders, barn och primitivt måleri.

Vad är skillnaden mellan en äktnaiv konstnär och en naivist? Finns den en gräns mellan påhitt och verklighet? Varför drabbas vi så starkt av bilderna? Kristina kommer även att berätta om några personliga möten med äkta naiv konst, till exempel Knut Johansson från Limmared.
Att måla med hjärtat, ha barnets oförställda blick och använda bilden istället för orden för att kommunicera är utmärkande.

Ofta var han/hon helt oskolad men nådde alltid fram direkt till betraktarens inre. Ibland har konstnärerna ansetts lite udda och märkliga av sin omgivning, eftersom de hade andra intressen och referensramar i livet. Många skolade konstnärer försökte tillägna sig det naiva uttrycket genom att efterlikna barns bilder.

I Sverige känner vi konstnärer som Olle Olsson-Hagalund, Hilding Lindqvist, Erik Hallström och Bror Hjort bland många fler. Äkta naiva konstnärer har alltid gått sina egna vägar och haft svårt att bli accepterade av konstens maktelit.

Kanske håller detta på att förändras i våra dagar?

Under sommaren pågår utställningen Internationella naivister på Landskrona konsthall. Läs mer om aktuella utställningar.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén