Så påverkas idrott och träningsaktiviteter av coronaviruset

Enligt Folkhälsomyndigheten kan idrott och träningsaktiviteter fortsätta, men försiktighetsåtgärder bör vidtas för att minska risken för spridning av coronavirus (covid-19). Bland annat bör matcher och tävlingar som samlar ett större antal personer skjutas upp.

Uppdaterad 2 april efter nya allmänna råd från Folkhälsomyndigheten.

Den 27 mars fattade regeringen beslut om att begränsa sammankomster med mer än 50 deltagare. Beslutet gäller även sporttävlingar.

Se polisen.se för mer information om beslutet om sammankomster.

Folkhälsomyndigheten ger följande råd för idrottsträningar och tävlingar:

 • Övningar med närkontakt mellan idrottsutövare ska undvikas
 • Träningar och andra idrottsaktiviteter ska om möjligt hållas utomhus
 • Begränsa antalet åskådare och undvika trängsel
 • Skjuta upp matcher, tävlingar och cuper som samlar större antal efter dialog med Riksidrottsförbundet
 • Undvika onödiga resor i samband med idrottsutövande

Generella råd för idrott och träning:

 • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande.
 • Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
 • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
 • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
 • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
 • Se till att det finns möjlighet att torka av utrustning som används av flera, exempelvis gymutrustning, efter varje persons användning.
 • Se till att det finns möjlighet till handtvätt eller handsprit och uppmana till god handhygien.
 • Undvik trängsel t.ex. vid insläpp av publik på läktare och vid försäljning.

Utomhusaktiviteter
Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Aktiviteter för äldre
Det är viktigt för hälsan att äldre fortsätter röra sig trots uppmaningen om social distansering. Fysisk aktivitet och promenader utomhus rekommenderas.

Folkhälsomyndighetens hemsida kan du läsa mer om rekommendationer till idrott och träningsaktiviteter.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd har den 31 december 2020 som slutdatum. De kan upphävas före slutdatum, eller förlängas, om det behövs.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19 m.m.; (PDF, 888 kB)

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André