Så skyddar vi äldre och andra i riskgrupperna

För att skydda äldre och andra i riskgrupperna från att blir smittade med coronavirus (covid-19) har vi infört besöksförbud på Landskrona stads särskilda boenden samt ett LSS-boende. Dessutom har träffpunkterna Fröjdenborg och Västra Fäladen stängt ner sina verksamheter.

Aktiviteter på våra träffpunkter har också upphört. Från 25 mars har även måltidsserveringen stängt ner på träffpunkterna tillsvidare. I omsorgsförvaltningens andra verksamheter avråder vi från besök och har infört besöksrestriktioner. Det är viktigt att alla följer dessa restriktioner.

Hälso- och sjukvård har största prioritet och därefter omvårdnad. Omsorgsförvaltningen kan bli tvungen att göra ytterligare prioriteringar genom att dra ner på insatser inom framförallt hemvården såsom städning, inköp och aktiviteter. Vi kommer också tillfälligt att behöva ta hand om personer, som idag har vårdkrävande behov i hemmet, genom att erbjuda plats på boende. Detta för att klara av vården med de resurser som finns att tillgå.

För att minska smittrisken i vår personalstyrka samlas vi inte i större fysiska möten och vi samlar ihop personalresurser för att klara uppdraget.

Gå in på www.landskrona.se/volontar om du vill bidra och hjälpa till. I övrigt vädjar vi till att du respekterar våra besöksrestriktioner och följer Folkhälsomyndighetens råd.

Tack för din förståelse och engagemang. Tillsammans kommer vi att klara det genom ett bra samarbete ihop i dessa tider.

Mer information om det nya coronaviruset


Publicerad första gången 20 mars
Uppdaterad 25 mars

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Maria André