Så tar du dig som bilist till stadskärnan när vi skapar en ny entré till Landskrona centrum

osterport.jpg

Nu har arbetet startat med att förbättra och försköna området Österport vid rondellen 33 lågor på Österleden. Tanken med den nya entrén till centrum är att också göra stadskärnan mer tillgänglig. Från 13 november innebär det att trafiken på delar av Östergatan och Regeringsgatan kommer att påverkas. Trafiken kommer med hjälp av skyltning att ledas om via Östergatan-Rådmansgatan-Borgmästargatan-Regeringsgatan.

Nu byggs en tillfällig väg som ska leda trafiken förbi cirkulationsplatsen under tiden bygget pågår. Därefter byggs platsen om med start på Östergatan. Projektet innebär mycket ledningsarbeten och det kommer att ta cirka ett år att bygga den nya entrén. Entreprenören kommer tillsammans med staden att göra sitt yttersta för att trafiken ska fungera bra under tiden. Från 13 november är delar av Östergatan och Regeringsgatan avstängda för trafik. Trafiken kommer att ledas om via Östergatan-Rådmansgatan-Borgmästargatan-Regeringsgatan.

Knyter ihop områden kring stadskärnan

Österport är en viktig pusselbit i arbetet med att utveckla vår stadskärna och göra den mer tillgänglig och levande. Projektet knyter samman stadskärnan, Öster och området söder om de gamla järnvägsspåren när vi kopplar Östergatan och Lundåkragatan till cirkulationsplatsen. Förändringen innebär att det blir närmare att gå, cykla eller köra mellan olika delar av vår stadskärna.

Större rondell och gemensamma ytor

När platsen är färdigställd kommer rondellen, ytan i mitten, vara större och innehålla fler träd och mer grönska. Rondellen kommer även i framtiden att innehålla fontänen med 33 lågor. På delar av Östergatan och Regeringsgatan kommer en så kallad share space-yta att skapas. Det är en gemensam yta för bil-, cykel och gångtrafik, där trafiken sker på fotgängarnas och cyklisternas villkor.

De nya ytorna som anläggs kommer till stor del att bestå av marktegel. Materialet har historiskt används på många platser i Landskrona och vi vill knyta an till traditionen. Marktegel är ett material som åldras vackert och håller en god kvalitet på längre sikt.

Läs mer om Pågående projekt

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén