Samverkan mellan Polis och Landskrona stad presenteras vid Polisriksdagen

Varje mandatperiod arrangerar rikspolisstyrelsen en Polisriksdag. Syftet med denna är att informera förtroendevalda i polisstyrelser och polisnämnder om polisens verksamhet.

 Till årets möte, den 13-14 april, har Landskrona stad och Polisen i Landskrona bjudits in för att berätta om den överenskommelse om samverkan för ökad trygghet som vi var först i landet med att teckna. Seminariet var ett av de mest välbesökta.

- Det är smickrande att vi lyfts fram som ett positivt exempel, säger Anneli Manelli biträdande närpolischef i Landskrona.

- Landskronas samarbete mellan kommun och polis lyfts ofta fram som ett bra exempel. Vi har tidigare presenterat vårt arbete vid den internationella konferensen Stockholm criminology symposium och i den bok om samverkansöverenskommelser som BRÅ, Rikspolisstyrelsen och Sveriges kommuner och landsting gav ut tidigare i år, säger Annika Wågsäter, trygghetssamordnade Landskrona stad.

- Att göra Landskrona till en allt mer trygg stad är en stor utmaning, som kommer att ta mycket tid och resurser. Att vårt systematiska samarbete med polisen lyfts fram som en förebild är roligt, avslutar Annika Wågsäter.

Från Landskrona deltar;
Annika Wågsäter, trygghetssamordnare Landskrona stad
Patrik Heimbrand, bitr områdeschef i polisområde nordväst
Anneli Manelli, bitr närpolischef Landskrona
Torkild Strandberg, kommunstyrelsens ordförande (FP) Landskrona

Kontaktinformation
Anneli Manelli                       Annika Wågsäter
Bitr. närpolischef                  Trygghetssamordnare    

Mer information om Överenskommelsen
http://www.landskrona.se/Invanare/Trygg--saker/Brottsfoerebyggande-arbete/Oeverenskommelse-stad---polis.aspx

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén