Sandåkerskolan är nu en Qualiscertifierad grundskola

Som första skola i Landskrona stad har Sandåkerskolan blivit Qualiscertifierad efter en extern granskning av dess verksamhet. Qualis är ett verktyg som alla förskolor och skolor i Landskrona stad använder för att kvalitetssäkra sin verksamhet och för att förbättra verksamheten på ett systematiskt sätt.

I slutet av mars genomförde Sandåkerskolan en extern granskning. Inför granskningen beskrev skolans ledning hur kvalitetsarbetet bedrivs. Utbildade granskare från en gymnasieskola i Täby och en 7-9-skola i Norrköping gjorde under två dagar besök på Sandåkerskolan; observerade, samtalade och intervjuade elever, föräldrar och personal samt tog del av dokumentation för att verifiera skolans kvalitet. Granskningen resulterade i en genomarbetad och omfattande rapport som visar skolans styrkor och förbättringsområden, denna fungerar som ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete.

Ett verktyg för framtida kvalitetsförbättringar

– Att arbeta med Qualis ger ledning och medarbetare en gemensam bild av verksamhetens styrkor och förbättringsområden och därmed ett tydligt svar på var skolan står och vilken väg den bör välja i den fortsatta kvalitetsutvecklingen, säger Christell Larsson, en av rektorerna på Sandåkerskolan.

Sandåkerskolan har som första skola i Landskrona stad blivit Qualiscertifierad, där man som skola har uppnått minst steg tre inom samtliga kvalitetsområden.

Förbättrad kvalitet är den största belöningen

– Vi är oerhört glada och stolta över utmärkelsen, men vi är framförallt mycket stolta över skolan och för elevernas och personalens skull. Förutom förbättringarna så är en annan vinst de pedagogiska diskussioner som föds tack vare kvalitetsarbetet. Som synliga bevis får vi ett diplom och en Qualisplakett. Den största belöningen är dock den förbättrade kvaliteten i verksamheten! säger Martin Strand, en av rektorerna på Sandåkerskolan.

Värderingar med hjälp av enkäter

Skolornas personal utvärderar regelbundet sin verksamhet. Till hjälp används enkäter med frågor till elever, föräldrar och personal. Ledning och arbetslag gör även självvärderingar med hjälp av Qualiskriterierna.

Sju steg i en kvalitetstrappa

Qualis i skolan omfattar två processer: huvudprocesser och stödprocesser. Huvudprocesserna består av fem områden: trygghet och trivsel, elevernas ansvar för eget lärande, arbetssätt och lärarroll, kunskaper och färdigheter samt delaktighet. Huvudprocesserna är skolans uppdrag enligt gällande läroplan. Stödprocesserna består av sex områden: organisation, styrning och ledarskap, kommunikation, kompetens, resursutnyttjande och image. Stödprocesserna är de delar av skolans verksamhet som är en förutsättning för hög kvalitet i skolans uppdrag. Till varje område finns kriterier kopplade till sju steg i en trappa. Ju högre steg i trappan en skola når, desto högre kvalitet i arbetet har skolan.

Fredagen den 11 maj, kl 12.00 firar Sandåkerskolan sin certifiering med en ceremoni på skolans torg, där elever, personal, ledning och inbjudna gäster deltar.

Sandåkerskolans hemsida

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén