Sandåkerskolan representerar Sverige i Dublin

Under seminarier om Establish – ett EU-projekt på Malmö högskola, utsågs Sandåkerskolans bidrag att representera Sverige i Dublin den 7-9 juni 2012.

EU-projektet går ut på att använda ett undersökande arbetssätt i naturvetenskap och teknik och att genom utnyttja kontakter i det omgivande samhället så att eleverna får kunskap om hur naturvetenskap och teknik används i olika yrken.

Bakgrunden är att man inom EU är bekymrad över ett sjunkande intresse för naturvetenskap och teknik bland dagens ungdomar. Malmö högskola har arrangerat två seminarieserier riktade mot Ma/NO-lärare (matematik/naturorientering) i grundskolans högre årskurser, där syftet var att informera de deltagande lärarna om projektet och via konkreta övningar och studiebesök lära känna olika delprojekt.

De deltagande lärarna från de olika seminarierna fick som avslutning presentera ett projekt som ska representera Sverige i Dublin den 7-9 juni. Sandåkerskolan i Häljarp utsågs till ett vinnande bidrag, där de via en film och 4 enkla experiment visar hur den globala uppvärmningen påverkar vår jord. Projektet genomfördes av Sandåkerskolans Ma/NO-profilklass åk 7, genom handledning av deras lärare Per Dock och Tommy Månsson som därmed representerar Sverige på lärarkonferensen i Dublin i juni.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén