Satsning på att motverka våld i nära relationer

Individ- och familjeförvaltningen i Landskrona stad gör nu en riktad satsning mot män som utövat någon form av våld i nära relation och som är beredda att jobba för förändring, genom att erbjuda gruppbehandling.

Måndagen den 22 september, kl.18.00 startar gruppen Fredman.

- Satsningen gör vi då vi behöver ta ett nytt grepp om helheten, familjen, och inte enbart fokusera på att hjälpa kvinnorna och de gemensamma barnen, som ofta är de som är utsatta i nära relationer. För att uppnå resultat behöver vi satsa långsiktigt. Vi får alltid räkna med risken att kvinnan går tillbaka till mannen. Risken är då stor att historien upprepas om inblandade inte jobbar aktivt för en förändring. Risken är också stor att beteendemönster upprepas i nya relationer, säger Monica Jönsson på enheten för vuxenstöd.

Metoden som kommer att användas kallas ATV = Alternativ till våld och är en beprövad metod från Norge där man har lång erfarenhet av gruppbehandling. Metoden har visat sig vara den mest effektiva metoden när det gäller den här problematiken.

- Mannen, som ofta är både partner och förälder, behöver hjälp att se sitt beteende och vilka konsekvenser det får för hela familjen. Detta kräver beteendeförändring och det behöver man hjälp med. I vår gruppbehandling träffas män som har det gemensamt att de har eller har haft problem att hantera ilska, frustration eller andra svåra känslor på ett konstruktivt sätt i den nära relationen. Det kan handla om att man utövat fysiskt våld, men även hotat och kontrollerat och på andra sätt allvarligt begränsat sin partners livsrum., säger Lars Brunius, socionom på sektionen för vuxenstöd som också är en av gruppledarna.

Gruppbehandlingen omfattar 24 veckor och bedrivs i individ- och familjeförvaltningens regi. Gruppen träffas i Behandlingsteamets lokaler på Kungsgatan 13, måndagar mellan kl 18:00 – 20:00.

- Målet är att man tillsammans ska komma till insikt, känna stöd i igenkännandet och förstärkas i viljan till förändring och på så sätt kunna fungera bättre i framtida relationer. Det handlar om att hitta alternativa strategier i konfliktsituationer och hur man på ett icke-destruktivt sätt kan kommunicera sina känslor. Vill man delta kontaktar man oss på 0418-47 33 18 eller mailar fredman@landskrona.se, avslutar Lars Brunius.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén