Satsningen på att utveckla Karlslund fortsätter

Idéskiss Karlslund inriktningsbeslut.jpg

Utvecklingen av Karlslundsområdet går vidare. I dag genomförde Landskronahem och Paulssons Fastigheter en strukturaffär med fastigheter i området. Dessutom togs ett inriktningsbeslut om den fortsatta utvecklingen av Koppargården.

I dag beslutade Landskronahems styrelse om att sälja 265 lägenheter i Silvergården till Paulssons Fastigheter i Öresund AB. Samtidigt köper Landskronahem Paulssons bestånd i Koppargården med 245 lägenheter. I och med denna affär blir Landskronahem ensam fastighetsägare i Koppargården.

”För att kunna genomföra den planerade omdaningen av Karlslund måste vi ha ett samlat fastighetsägande. Genom förvärvet i Koppargården får bolaget nu möjlighet att ta ett helhetsgrepp i arbetet med att skapa ett sammanhållet, attraktivt bostadsområde”, säger Kenneth Håkansson, styrelseordförande i Landskronahem.

Affären mellan Landskronahem och Paulssons Fastigheter kommer att behandlas i kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars samt efterföljande fullmäktige den 3 april. 

Landskronahems styrelse antog också ett inriktningsbeslut för utvecklingen av området Koppargården i Karlslund, se idéskissen ovan.

”Fojabs idéförslag är det som bäst stämmer överens med våra ambitioner för området. Förslaget blir därför vägledande i det fortsatta arbetet tillsammans med staden, övriga fastighetsägare och hyresgästerna kring omdaningen”, säger Helena Fremle, vd på Landskronahem.

På Landskronahems styrelsemöte antogs även en avsiktsförklaring som innebär att Landskronahem, Landskrona stad och Hemsö utreder förutsättningarna för hur området norr och väster om Silvergårdens bostadsområde kan utvecklas.

De berörda parterna; Landskronahem, Hemsö och Landskrona stad, ska tillsammans ta fram ett förslag för utveckling av området som kan ligga till grund för kommande planarbete. Förslaget ska bland annat möjliggöra utveckling av nya bostadskvarter, ett torgstråk med läge för handel och kultur, ny skola för årskurs F-6, samt en ny förskola.

”Vi ser det som mycket positivt att Hemsö vill ta en aktiv roll i utvecklingen av Karlslund som helhet. Bolaget har tidigare visat att de har förmåga att framgångsrikt utveckla fastigheter för samhällsservice”, säger Christian Alexandersson, stadsdirektör i Landskrona stad.

Ambitionen är att en ny detaljplan för området ska vara klar under 2018. Därefter ska utvecklingen av området påbörjas, under förutsättning att detaljplanen vunnit laga kraft.

Avsiktsförklaringen mellan Landskronahem, Hemsö och Landskrona stad kommer att behandlas i kommunstyrelsens sammanträde den 16 mars.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén