Saxtorpsskogen ska bli kommunalt naturreservat

?? vandring_saxtorp_PelleEstborn.jpg

För att skydda kommunens enda skog, Saxtorpsskogen, planerar staden att omvandla delar av den till naturreservat.

Saxtorpsskogen är Landskronas enda större skogsområde och ett av kommunens mest välbesökta friluftsområden. Skogen planterades under 1800-talet som en skyddsskog för att förhindra sandflykt och har idag fina naturvärden med äldre löv- och barrträd och arter som Linnea och Revlummer som här har sin enda växtplats i kommunen.

För att bevara skogen som rekreationsområde även för framtida generationer planerar staden att avsätta de kommunalt ägda delarna av skogen som naturreservat. För detta arbete har Landskrona fått LONA-bidrag* från Länsstyrelsen på 100 000 kronor.

Hela skogen består av cirka 250 hektar varav kommunen själva äger cirka 100 hektar. Syftet med reservatet är att trygga allmänhetens tillgång till rekreation och friluftsliv samt att säkra och utveckla naturvärdena i skogsområdet.

Under 2020 kommer vi att arbeta med:

  1. Sammanställa befintligt material och ta fram beslutsunderlag.
  2. Bjuda in till samråd med berörda föreningar, organisationer med flera i området.
  3. Ta fram en skötselplan.
  4. Ta fram information till informationsskyltar och annat material.
  5. Sätta upp skyltar för reservatet.

Sommaren 2021 beräknar vi kunna inviga naturreservatet.

Samrådsmöte 25 februari

Den 25 februari klockan 18.00 kommer miljöförvaltningen att hålla ett samrådsmöte med föreningar som är verksamma i skogen. Nyttjar din föreningen skogen regelbundet är ni välkomna att anmäla er till mötet och för att delge era synpunkter. Anmälan sker till Therése Ehrnstén therese.ehrnsten@landskrona.se senast den 14 februari.

Boende i området kommer att få en chans att svara på samrådsremissen när den kommer ut i vår/sommar.

 

*LONA-bidrag:

Sedan 2004 har Länsstyrelsen kunnat dela ut statliga pengar till Lokala Naturvårdssatsningar, så kallade LONA-projekt. Tidigare har Landskrona fått bidrag för bland annat naturvårdsåtgärder i Sundvik, på Saxtorps motorbana, längs Saxån och Braån, inplantering av grönfläckig padda, förskolenära natur, spridning av ättehögarnas fina flora och till en videofilm om Landskronas fina natur. Det statliga bidraget kan uppgå till 50 procent av den totala kostnaden.

Läs mer om LONA-bidraget.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr