Selma Lagerlöfgymnasiet är nu en Qualiscertifierad skola

Som första gymnasieskola i Landskrona stad har Selma Lagerlöfgymnasiet blivit Qualiscertifierad efter en extern granskning av verksamhetens kvalitet.

Qualis är ett verktyg som alla skolor i Landskrona stad använder för att kvalitetssäkra sin verksamhet och för att förbättra verksamheten på ett systematiskt sätt.

Godkänt med stor marginal

Granskningen av Selma Lagerlöfgymnasiet uppvisar att skolan har en jämn och god kvalitet. Skolan når 82 poäng och minst steg 3 på samtliga kvalitetsområden varför skolan blivit certifierad enligt Qualiskriterierna. Gränsvärdet för certifiering ligger på 60 poäng.

Fokus på elevernas kunskaper

– Granskarna anser att skolan har en väl fungerande organisation som garanterar en god daglig verksamhet. Elevernas kunskaper och färdigheter står i fokus för personalen, eleverna känner sig trygga och trivseln är hög. Det känns bra att den upplevelse av skolan som jag själv och personalen har nu bekräftats av externa granskare, säger Mikael Thunberg, rektor på Selma Lagerlöfgymnasiet.

Forsatt arbete för kvalite

I maj genomfördes på Selma Lagerlöfgymnasiet en extern granskning av verksamheten. Inför granskningen genomförde alla arbetslag och skolans ledning en självvärdering av Qualis kvalitetskriterier inom elva områden. Utbildade granskare gjorde under två dagar besök på Selma Lagerlöfgymnasiet och besökte lektioner/arbetspass inom samtliga program och klasser samt intervjuade sju grupper av ledning, personal och elever. Granskningen resulterade i en genomarbetad och omfattande rapport som visar skolans styrkor och förbättringsområden, denna fungerar som ett underlag för fortsatt systematiskt kvalitetsarbete.

Hög total poäng i relation till andra skolor

– Att Selma Lagerlöfgymnasiet är en bra gymnasieskola har åter bekräftats. Skolan har fått en hög total poäng även i relation till andra certifierade skolor runt om i landet. Speciellt glädjande är att skolans styrkor inom områdena trygghet och trivsel, elevernas ansvar samt arbetssätt och lärarroll har fått en rejäl bekräftelse, säger Tomas Johansson, chef för utbildningsförvaltningen.

Qualis
Skolornas personal utvärderar regelbundet sin verksamhet. Till hjälp används enkäter med frågor till elever, vårdnadshavare och personal. Ledning och arbetslag gör även självvärderingar med hjälp av Qualiskriterierna.
Qualis i skolan omfattar två processer: huvudprocesser och stödprocesser. Huvudprocesserna består av fem områden:
 • trygghet och trivsel
 • elevernas ansvar för eget lärande
 • arbetssätt och lärarroll
 • kunskaper och färdigheter
 • delaktighet
Huvudprocesserna är skolans uppdrag enligt gällande läroplan. Stödprocesserna består av sex områden:
 • organisation
 • styrning och ledarskap
 • kommunikation
 • kompetens
 • resursutnyttjande
 • image
Stödprocesserna är de delar av skolans verksamhet som är en förutsättning för hög kvalitet i skolans uppdrag. Till varje område finns kriterier kopplade till sju steg i en trappa. Ju högre steg i trappan en skola når, desto högre kvalitet i arbetet har skolan.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén