Sista sträckan av Bolmentunneln säkras

Tidigare bedömde Sydvatten att arbetet skulle vara färdigt när de två rasen lagats. Men nu töms även den sydligaste delen av tunneln för att kunna besiktigas.

En geologisk utredning har visat att där sannolikt inte finns något ras som fyller hela tunneln, men där kan finnas halvstora ras eftersom bergkvaliteten i några partier är densamma som i de delar av tunneln som lagats.

Sydvatten räknar med att ha säkrat tunneln för lång tid framöver i och med de åtgärder som genomförts eller planeras. Innan tunneln tas i bruk har cirka 70 procent av sträckan besiktigats och åtgärdats.

Leveransen av vatten från Bolmen beräknas komma igång första kvartalet 2011. Tills dess får de kommuner som vanligtvis har Bolmenvatten sitt vatten från Ringsjön.

Mer information hittar du här

Frågor och svar (FAQ) om fortsatt stängning av Bolmentunneln

När får vi vatten från Bolmen igen?
Återgång av leverans från Bolmen beräknas ske första kvartalet 2011.

Vilka kommuner får vatten från reservtäkten Ringsjön?
Eslöv, Helsingborg, Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lomma, Lund, Svalöv samt Hjärup i Staffanstorp och Ekeby i Bjuv.

Varför öppnar inte tunneln som planerat i slutet av sommaren?
Sydvatten har upptäckt två ras i tunneln. Dessa har nu lagats och andra förstärkningsarbeten har utförts på en sträcka av 35 kilometer.

Där finns en sträcka kvar i den sydligaste delen som inte har tömts på vatten och som därför inte har besiktigats tidigare. En bergteknisk- och geologisk utredning visar att där sannolikt kan finnas halvstora ras då bergkvaliteten i några partier är densamma som där förstärkningsarbeten har utförts. Därför har Sydvatten beslutat att säkra också den sydligaste delen av tunneln.

Hur stor del av tunneln kommer att ha besiktigats och förstärkts?
När också den sydligaste sträckan har besiktigats och förstärkningsarbeten har utförts kommer 70 procent av tunneln att ha åtgärdats. Sydvatten räknar med att tunneln och dricksvattenförsörjningen för 800 000 människor, industrier, dagis, skolor etc. är säkrad för lång tid framöver. De återstående 30 procenten av den norra delen av tunneln består av betydligt stabilare berg och där har inga tidigare ras inträffat.

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén