Skåne lyfter – anmäl din förenings eller ditt företags aktivitet

För tredje året i rad anordnas Skåne lyfter, en satsning för att få skåningar att göra hälsosammare val i vardagen.

Den 4-14 maj 2012, vecka 19, synliggörs satsningen Skåne lyfter för sundare vanor runt om i hela Skåne. Detta för att skåningarna ska uppmärksammas på att det på ett enkelt sätt går att skaffa sig hälsosammare vanor i vardagen. Skåne lyfter är en del av den nationella satsningen Ett Friskare Sverige som drivs av FHI (Statens Folkhälsoinstitut) i hela landet.

Genom en rad engagerande och lustfyllda aktiviteter förmedlas kunskap och inspiration till att röra sig mer och äta sundare. Satsningen genomförs på initiativ av Region Skåne tillsammans med en rad samverkansaktörer från kommuner, föreningar och näringslivet.

Hur kan ni medverka?

På hemsidan för Skåne lyfter finns det en gemensam aktivitetskalender med aktiviteter inom kost och motion under vecka 19. Kommuner, föreningar och företag bidrar med aktiviteter till kalendern som ligger på hemsidan. Alla städer i hela Skåne kan delta. Ett utmärkt tillfälle att visa upp vad just ni har att erbjuda genom bland annat öppet hus, prova-på erbjudanden, gratis entré med mera.

Anmäl aktivitet
http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Skane-lyfter/Aktivitetskalender-2011/Anmal-aktivitet-/

Läs mer på www.skanelyfter.se

 

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén