Skåne Nordvästs framtida ledare lanserar ny webbplats

De elva uttagna till Skåne Nordvästs traineeprogram lanserar idag, den nionde november sin egen webbplats traineeprogrammet.se.

Traineerna har med detta blivit den första grupp som gjort sin egen webbplats sedan starten av traineeprogrammet för fyra år sedan.

På webbplatsen hittar besökaren all information om traineeprogrammet, fakta om respektive trainee samt en blogg som uppdateras frekvent med information om vad de gör ute i sina hemkommuner. Där berättar traineerna dessutom om varför de valt att söka sig till just Skåne Nordvästs traineeprogram.

- Webbplatsen skapar tillgänglighet och öppnar upp för tvåvägskommunikation. Alla kan enkelt få en djup inblick i hur traineernas vardag ser ut”, säger Nadia Abdellah, webb-ansvarig.

Elva unga högskoleexaminerade personer

Syftet med Skåne Nordvästs traineeprogram är att främja rekrytering och återväxt på ledar- och specialistbefattningar inom kommunal verksamhet. Detta har man gjort genom att under våren rekrytera elva unga högskoleexaminerade personer till den femte omgången av Skåne Nordvästs traineeprogram.

I år representeras fyra olika yrkeskategorier; ingenjörer, medie och kommunikationsvetare, samhällsvetare och socionomer.

De har gemensamt skapat webbplatsen www.traineeprogrammet.se för att informera både om programmet och om sig själva. Webbplatsen innehåller även exempel på vad föregående traineer gör idag och på vilket sätt traineeprogrammet påverkat deras yrkesliv.

Kontaktperson:
Sten Wallmark, koordinator Traineeprogrammet Skåne Nordväst
Telefon 0431-870 12
sten.wallmark@engelholm.se

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén