Skolelever hjälpte till att plantera träd vid Säbybäcken

Trädplantering vid säbybäcken.JPG

Trots busväder var det härlig stämning när tredjeklassare på Säbyholms Montessoriskola hjälpte till att plantera träd vid Säbybäcken.

Vädret var inte det bästa men stämningen var på topp när elever från Säbyholms Montessoriskola hjälpte till att plantera träd och buskar längs med en cirka 200 meter lång sträcka vid Säbybäcken i det nya naturområdet i Norra Borstahusen. Längs denna sträcka rann Säbybäcken tidigare i en kulvert, en tunnel under marken, men grävdes upp och restaurerades 2015 för att skapa ett nytt naturområde.

Träd är viktiga för vattendragets välmående
I samband med restaureringen planterades en del träd i området och nu var det dags att plantera ännu fler. Trädens rötter hjälper till att minska erosion av slänten. Skuggan från träden gör att temperaturen i vattnet inte blir för hög vilket är bra för vattenorganismer. Skuggan bidrar också till att vegetation som vass och kaveldun inte växer lika mycket vilket minskar behovet av att rensa bäcken. Vattenmyndigheten för Södra Östersjön beviljade Saxån-Braåns vattenråd medel för att plantera träden. Landskrona stad är en av fyra kommuner som ingår i vattenrådet och Säbybäcken valdes ut som en bra plats för att utföra planteringen.

Skolelever kan följa hur deras träd växer upp
Årskurs 3 på Säbyholms Montessori bjöds in att delta i planteringen. Eftersom skolan ligger intill naturområdet kan eleverna följa utvecklingen och se hur ”deras” träd växer upp. Eleverna fick också prova på att håva för att undersöka livet i bäcken. Fynd som vattengråsugga, sötvattenmärla, flicksländelarver och spigg var spännande och fick eleverna att ge sig ner i vattnet med liv och lust. Det var glada men blöta barn som gick tillbaka till skolan igen efter två timmars exkursion. 

Det fanns många spännande fynd i bäcken

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Nina Persson Kerr