Skolinspektionen hyllar Landskronas satsningar

I en ny rapport från Skolinspektionen uppmärksammas att Landskronas satsningar ger positiva resultat. Här skiljer sig Landskrona från övriga kommuner som inte lever upp till skollagens krav om att resurser och insatser ska fördelas efter barnens olika förutsättningar.

Skolinspektionen granskat är hur kommunerna arbetar med att fördela sina resurser så att segregationens negativa effekter för resultaten i skolan kan motverkas. De har i granskningen funnit att en övervägande majoritet av de granskade kommunerna kan förbättra sina strategier för att motverka segregationens negativa effekter inom förskola, grundskola och fritidshem. Två kommuner i granskningen, Kalmar kommun och Landskrona stad, är de enda där Skolinspektionen inte funnit skäl att peka ut några särskilda utvecklingsområden.

De med störst behov får mest

– Det känns fantastiskt bra att Skolinspektionen lyfter fram Landskrona som exempel på en av två kommuner i landet som har en resursfördelning värd namnet, som ser till så att de med störst behov i skolan får mest. Jag är väldigt stolt över att få vara med och göra skillnad, säger Lisa Flinth (fp), utbildningsnämndens ordförande.

Långsiktig satsning som ger resultat

Skolinspektionen skriver i sin rapport att Exemplet Landskrona stad illustrerar hur en kommun genom en bred och långsiktig satsning för att utveckla verksamheten tycks kunna vända en negativ trend och öka måluppfyllelsen.

Några exempel på komponenter i Landskronas strategi är:

 • Resursfördelningssystem som tar hänsyn till elevernas förutsättningar
 • Genomtänkt mottagande av nyanlända barn och elever med noggrann kartläggning och uppföljning av kunskapsutvecklingen
 • Mobilisering av flera olika kommunala förvaltningar till stöd för skolan
 • Samverkan med andra kommuner, region Skåne, universitet och högskola
 • Metodutveckling med forskarstöd i skolornas inre arbete
 • Program för elever från missgynnade hemförhållanden
 • Satsningar på att informera och stärka föräldrar
 • Lönesatsningar på skickliga lärare
 • Nya arbetstidsavtal för organisationsutveckling
 • Fysiska förändringar av skolor och upptagningsområden
 • Satsning på extern utvärdering av program och metoder med hjälp av forskare

Skicka en kommentar om webbsidan till webbredaktionen. Har du en kommentar om bemötande eller om någon kommunal service skickar du istället en synpunkt.

Senast uppdaterad av Johan Alsén